Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

kotecke
22:12
Reposted frombluuu bluuu viablubra blubra
kotecke
22:09
4912 2f03 500
Reposted fromzciach zciach viatomash tomash
kotecke
22:08
Reposted fromshitsuri shitsuri viatomash tomash
kotecke
22:07
6693 a6c1 500
Reposted frompffft pffft viatomash tomash
22:06
6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

January 12 2018

kotecke
00:42
A zastanowiłeś się kto w rzeczywistości jest Twoim przyjacielem? 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viablubra blubra
kotecke
00:42
8684 6a9f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viablubra blubra
kotecke
00:39
Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablubra blubra
kotecke
00:39
8099 c799 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viapasisia pasisia
kotecke
00:38
00:38
7614 3a06 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viablubra blubra
kotecke
00:38
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viablubra blubra
00:36
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaIrgi Irgi
00:32
4658 6655 500

January 03 2018

19:27
2762 39ee
Reposted fromdivi divi viakurwaniewiemstary kurwaniewiemstary
kotecke
19:27
1468 f573

Soup of fools
Reposted fromEmisja Emisja viakurwaniewiemstary kurwaniewiemstary
kotecke
19:26
kotecke
19:26
kotecke
19:25
kotecke
19:24
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl